Lincs substansvärde per den 31 maj 2024 uppgick till 83,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +25,8%.

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Andel 
(%)
Arcoma 29% 15,5 58,8  1,0 1,2%
Calliditas Therapeutics 10% 208,2 1 241,4  21,4 25,6%
C-RAD 8% 48,7 124,6  2,2 2,6%
Egetis Therapeutics 3% 8,1 60,9  1,1 1,3%
FluoGuide 7% 47,9 42,2  0,7 0,9%
InDex Pharmaceuticals 13% 0,5 36,9  0,6 0,8%
Initiator Pharma 18% 10,3 103,4  1,8 2,1%
MedCap 20% 539,0 1 598,6  27,6 33,0%
Medivir 11% 3,2 41,3  0,7 0,9%
OncoZenge 10% 3,5 4,1  0,1 0,1%
OssDsign 5% 9,5 50,0  0,9 1,0%
Sedana Medical 11% 27,0 291,5  5,0 6,0%
Stille 23% 201,0 413,3  7,1 8,5%
Noterade innehav     4 067,0 70,2 83,9%
ACE Health 50%   25,0  0,4 0,5%
Akiram Therapeutics 16%   20,0  0,3 0,4%
Alder Therapeutics 21%   17,7  0,3 0,4%
Animal Probiotics 20%   0,7  0,0 0,0%
Cinclus Pharma 4%   51,1  0,9 1,1%
Epicyt Pharma 15%   8,8  0,2 0,2%
Gesynta Pharma 13%   21,0  0,4 0,4%
Linc Ägande 100%   0,1  0,0 0,0%
Melius Pharma 22%   9,9  0,2 0,2%
nWise Ägare 50%   9,2  0,2 0,2%
Oncorena 20%   46,4  0,8 1,0%
Ninex 50%   67,2  1,2 1,4%
Sciety 7%   3,0  0,1 0,1%
Sixera Pharma 10%   10,7  0,2 0,2%
Synartro 26%   8,7  0,2 0,2%
Zalvac 7%   5,0  0,1 0,1%
Onoterade innehav     304,5 5,3 6,3%
           
Övriga tillgångar och skulder     476,4 8,2 9,8%
           
Substansvärde     4 847,9 83,7 100,0%