Substansvärde 2022 11 30

Lincs substansvärde per den 30 november 2022 uppgick till 50,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,8%. Substansvärdets fördelning den 30 november 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Cinclus Pharma meddelar positiva topline-resultat från fas II eGERD-studie

Lincs portföljbolag Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) meddelar idag positiva topline-resultat från bolagets fas II-studie avseende bolagets läkemedelskandidat linaprazan glurate som utvecklas för behandling av måttlig till svår erosiv gastroesofageal...

Substansvärde 2022 10 31

Lincs substansvärde per den 31 oktober 2022 uppgick till 49,3 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,8%. Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 30 september 2022

Avkastningen på substansvärdet var -1,8% det tredje kvartalet 2022. Substansvärdet uppgick till 2 807 Mkr (3 616 Mkr) per den 30 september 2022 (48,5 kronor per aktie), en minskning om 51 mkr (+81 mkr) under det tredje kvartalet och 825 mkr (-47 mkr) under...

Linc AB:s valberedning inför årsstämma 2023

Linc AB:s (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen har det beslutats att valberedningen inför...