Årsredovisningen 2022 offentliggjord

Idag, torsdagen den 23 mars 2023, publicerar Linc AB (publ) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida www.linc.se.Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt detta via info@linc.se. KontakterKarl...

Substansvärde 2023 02 28

Lincs substansvärde per den 28 februari 2023 uppgick till 52,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,2%. Substansvärdets fördelning den 28 februari 2023KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Bokslutskommuniké 2022 Linc AB (publ)

Avkastningen på substansvärdet var 3,6% det fjärde kvartalet 2022 och -19,9% helåret 2022. Substansvärdet uppgick till 2 909 Mkr (3 632 Mkr) per den 31 december 2022 (50,2 kronor per aktie), en ökning om 102 mkr under det fjärde kvartalet. Utvecklingen under helåret...

Substansvärde 2023 01 31

Lincs substansvärde per den 31 januari 2023 uppgick till 51,9 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 3,3%. Substansvärdets fördelning den 31 januari 2023KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...