Substansvärde 2023 08 31

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2023 uppgick till 53,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%. Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 07 31

Lincs substansvärde per den 31 juli 2023 uppgick till 56,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +6,2%.  KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per aktie(SEK)Arcoma26%9,131,4 0,5Calliditas...

Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 30 juni 2023

Avkastningen på substansvärdet var -3,5% det andra kvartalet 2023 och 5,8% under första halvåret 2023. Substansvärdet uppgick till 3 080 Mkr (2 860 Mkr) per den 30 juni 2023 (53,1 kronor per aktie), en minskning om 112 mkr (-370 mkr) under det andra kvartalet och en...

Substansvärde 2023 05 31

Lincs substansvärde per den 31 maj 2023 uppgick till 55,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -2,1%. Substansvärdets fördelning den 31 maj 2023KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2023

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.Stämman beslutade att arvode till styrelsens...