Ökat antal aktier och röster i Linc AB (publ)

Det totala antalet aktier och röster i Linc AB (publ), org.nr 556232-0811 (”Linc”), har under juni månad ändrats till följd av att 17 910 447 nya aktier har emitterats i samband med en nyemission samt upptagande till handel av Lincs aktier på Nasdaq Stockholm. Efter...

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Linc

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER....

Substansvärde 2021 05 31

Lincs substansvärde per den 31 maj 2021 uppgick till 61,9 kr per aktie. Det redovisade substansvärdet tar ej hänsyn till pågående nyemission med likviddag efter den 31 maj 2021. Substansvärdets fördelning den 31 maj 2021 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt...

Linc offentliggör uppdaterat substansvärde per 26 maj 2021

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER....