Ökat antal aktier och röster i Linc AB (publ)

Det totala antalet aktier och röster i Linc AB (publ), org.nr 556232-0811 (”Linc”), har under juni månad ändrats till följd av att 17 910 447 nya aktier har emitterats i samband med en nyemission samt upptagande till handel av Lincs aktier på Nasdaq Stockholm. Efter...