Substansvärde 2021 11 30

Lincs substansvärde per den 30 november 2021 uppgick till 59,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 0,7%. Substansvärdets fördelning den 30 november 2021KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Linc AB:s valberedning inför årsstämma 2022

Linc AB:s (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. Lincs tredje största ägare per den 30 september 2021, Capital Group, har dock avböjt deltagande i...

Substansvärde 2021 10 31

Lincs substansvärde per den 31 oktober 2021 uppgick till 59,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%. Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2021KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...