Substansvärde 2022 10 31

Lincs substansvärde per den 31 oktober 2022 uppgick till 49,3 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,8%. Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Linc AB:s valberedning inför årsstämma 2023

Linc AB:s (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen har det beslutats att valberedningen inför...

Alder Therapeutics säkrar 20 mkr såddfinansiering

Alder Therapeutics AB har säkrat 20 mkr såddfinansiering för att avancera sina stamcellsterapiprogram mot det kliniska skedet. Finansieringen leddes av Flerie Invest AB och Linc AB (publ). Under förutsättning att vissa utvecklingsmilstolpar uppnås kommer Alder att...

Substansvärde 2022 08 31

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2022 uppgick till 51,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -1,8%. Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...