Substansvärde 2022 05 31

Lincs substansvärde per den 31 maj 2022 uppgick till 51,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,9%. Substansvärdets fördelning den 31 maj 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2022

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.Stämman beslutade att arvode till styrelsens...

Substansvärde 2022 04 30

Lincs substansvärde per den 30 april 2022 uppgick till 48,8 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -12,4%. Substansvärdets fördelning den 30 april 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Kallelse Årsstämma i Linc AB den 11 maj 2022

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022, kl. 17.00 på Wallingatan 26A i Stockholm (Biblioteket – Apotekarsocieteten). Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat...

Substansvärde 2022 02 28

Lincs substansvärde per den 28 februari 2022 uppgick till 54,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -4,4%. Substansvärdets fördelning den 28 februari 2022 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...