Substansvärde 2023 02 28

Lincs substansvärde per den 28 februari 2023 uppgick till 52,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,2%. Substansvärdets fördelning den 28 februari 2023KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 01 31

Lincs substansvärde per den 31 januari 2023 uppgick till 51,9 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 3,3%. Substansvärdets fördelning den 31 januari 2023KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2022 11 30

Lincs substansvärde per den 30 november 2022 uppgick till 50,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,8%. Substansvärdets fördelning den 30 november 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Cinclus Pharma meddelar positiva topline-resultat från fas II eGERD-studie

Lincs portföljbolag Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) meddelar idag positiva topline-resultat från bolagets fas II-studie avseende bolagets läkemedelskandidat linaprazan glurate som utvecklas för behandling av måttlig till svår erosiv gastroesofageal...