Substansvärde 2021 08 31

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2021 uppgick till 65,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,2%. Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2021 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2021 07 31

Lincs substansvärde per den 31 juli 2021 uppgick till 63,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,1%. Substansvärdets fördelning den 31 juli 2021 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Linc

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER....

Substansvärde 2021 05 31

Lincs substansvärde per den 31 maj 2021 uppgick till 61,9 kr per aktie. Det redovisade substansvärdet tar ej hänsyn till pågående nyemission med likviddag efter den 31 maj 2021. Substansvärdets fördelning den 31 maj 2021 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt...

Linc offentliggör uppdaterat substansvärde per 26 maj 2021

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER....