Substansvärde 2023 08 31

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2023 uppgick till 53,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%. Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 07 31

Lincs substansvärde per den 31 juli 2023 uppgick till 56,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +6,2%.  KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per aktie(SEK)Arcoma26%9,131,4 0,5Calliditas...

Substansvärde 2023 05 31

Lincs substansvärde per den 31 maj 2023 uppgick till 55,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -2,1%. Substansvärdets fördelning den 31 maj 2023KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2023

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.Stämman beslutade att arvode till styrelsens...

Substansvärde 2023 04 30

Lincs substansvärde per den 30 april 2023 uppgick till 56,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,8%. Substansvärdets fördelning den 30 april 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...