Substansvärde 2023 04 30

Lincs substansvärde per den 30 april 2023 uppgick till 56,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,8%. Substansvärdets fördelning den 30 april 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 02 28

Lincs substansvärde per den 28 februari 2023 uppgick till 52,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,2%. Substansvärdets fördelning den 28 februari 2023KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 01 31

Lincs substansvärde per den 31 januari 2023 uppgick till 51,9 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 3,3%. Substansvärdets fördelning den 31 januari 2023KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2022 11 30

Lincs substansvärde per den 30 november 2022 uppgick till 50,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,8%. Substansvärdets fördelning den 30 november 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...