Substansvärde 2021 11 30

Lincs substansvärde per den 30 november 2021 uppgick till 59,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 0,7%. Substansvärdets fördelning den 30 november 2021KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2021 10 31

Lincs substansvärde per den 31 oktober 2021 uppgick till 59,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%. Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2021KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2021 08 31

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2021 uppgick till 65,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,2%. Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2021 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...