Substansvärde 2022 05 31

Lincs substansvärde per den 31 maj 2022 uppgick till 51,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,9%. Substansvärdets fördelning den 31 maj 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2022 04 30

Lincs substansvärde per den 30 april 2022 uppgick till 48,8 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -12,4%. Substansvärdets fördelning den 30 april 2022KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2022 02 28

Lincs substansvärde per den 28 februari 2022 uppgick till 54,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -4,4%. Substansvärdets fördelning den 28 februari 2022 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2022 01 31

Lincs substansvärde per den 31 januari 2022 uppgick till 56,9 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -9,2%. Substansvärdets fördelning den 31 januari 2022 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...