Substansvärde 2024 04 30

Lincs substansvärde per den 30 april 2024 uppgick till 66,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 7,3%. Substansvärdets fördelning den 30 april 2024 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2024 02 29

Lincs substansvärde per den 29 februari 2024 uppgick till 62,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +1,3%. Substansvärdets fördelning den 29 februari 2024 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...