Substansvärde 2024 01 31

Lincs substansvärde per den 31 januari 2024 uppgick till 61,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +0,8%. Substansvärdets fördelning den 31 januari 2024KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 11 30

Lincs substansvärde per den 30 november 2023 uppgick till 54,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +1,1%. Substansvärdets fördelning den 30 november 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 10 31

Lincs substansvärde per den 31 oktober 2023 uppgick till 53,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +2,3%. Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 08 31

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2023 uppgick till 53,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%. Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 07 31

Lincs substansvärde per den 31 juli 2023 uppgick till 56,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +6,2%.  KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per aktie(SEK)Arcoma26%9,131,4 0,5Calliditas...