Substansvärde 2024 01 31

Lincs substansvärde per den 31 januari 2024 uppgick till 61,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +0,8%. Substansvärdets fördelning den 31 januari 2024KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 11 30

Lincs substansvärde per den 30 november 2023 uppgick till 54,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +1,1%. Substansvärdets fördelning den 30 november 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 10 31

Lincs substansvärde per den 31 oktober 2023 uppgick till 53,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +2,3%. Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Linc AB:s valberedning inför årsstämma 2024

Valberedning i Linc AB (publ) är utsedd. Linc AB (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen har det...

Substansvärde 2023 08 31

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2023 uppgick till 53,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%. Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...