Substansvärde 2024 01 31

Lincs substansvärde per den 31 januari 2024 uppgick till 61,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +0,8%. Substansvärdets fördelning den 31 januari 2024KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Bokslutskommuniké 2023 Linc AB (publ)

Avkastningen på substansvärdet var 16,1% det fjärde kvartalet 2023 och 21,3% helåret 2023. Substansvärdet uppgick till 3 529 Mkr (2 910 Mkr) per den 31 december 2023 (60,9 kronor per aktie), en ökning om 491 mkr (102 mkr) under det fjärde kvartalet och en ökning om...

Substansvärde 2023 11 30

Lincs substansvärde per den 30 november 2023 uppgick till 54,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +1,1%. Substansvärdets fördelning den 30 november 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2023 10 31

Lincs substansvärde per den 31 oktober 2023 uppgick till 53,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +2,3%. Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 30 september 2023

Avkastningen på substansvärdet var -1,3% det tredje kvartalet 2023 och 4,4% under första nio månaderna 2023. Substansvärdet uppgick till 3 038 Mkr (2 808 Mkr) per den 30 september 2023 (52,5 kronor per aktie), en minskning om 39 mkr (-51 mkr) under det tredje...